Doktorant na Institutu za arheologiju, Univerzitetskog koledža London u Polimskom muzeju

Posted KomentarMeđunarodna saradnja, Vijesti

  Ivana Jovanović, doktorant na Institutu za Arheologiju, Univerzitetskog Koledža London (UCL Institute of Archaeology), trenutno radi na obradi materijala iz praistorijske zbirke Polimskog muzeja, koji potiče sa lokaliteta Kremeštice, Beran Krš, Trnje i Torine. U pitanju je do sada neobrađen, samim tim nepublikovan materijal, koji sadrži značajne podatke o neolitizaciji i širenju tehnoloških inovacija. […]

Dr Janusz Kozłowski i Dr Małgorzata Kaczanowska radili na materijalu iz Polimskog muzeja

Posted KomentarMeđunarodna saradnja, Vijesti

  Dr Janusz Kozłowski i Dr Małgorzata Kaczanowska, stručnjaci za artefakte od okresanog kamena iz Poljske, koji trenutno rade na proučavanju kamenih sirovina korišćenih na prelazu iz kasnog mezolita u rani neolit na području sjeverne Grčke i zapadnog Balkana. U periodu od 03-05. aprila radili su i na materijalu iz Polimskog muzeja, sa lokaliteta Trebački […]