Zbirka oružja

Ova zbirka Polimskog muzeja raspolaže oružjem karakterističnim za kraj 19. i početak 20. vijeka: puške, revolveri i pištolji sa višemetnim sistemom opaljivanja.
Od pušaka su zatupljene: „Moskovka“, austrijska i „Štayer“, italijanske puške „Karakano“, „BERETA GARDONE“, turske puške „Berdanka“ i „Mauser“, lovačko oružje i dva mitraljeza – „BREDA“ i „BROVING“.
Od pištolja izdvaja se kolekcija crnogorskih gasera.
U zbirci se nalazi nekoliko italijanskih revolvera (proizvođač „BERNADELI GARDONE“), vojno-državni revolver „BROVING“, „SMITH-WENSON“, NAGANT, američki KOLT – kapislar, „MAUSER-WERKE“.
Izložen je i – laki minobacač.

Posebnu grupu predstavlja veliki broj primjeraka hladnog i vatrenog oružja, od jatagana i sablji do kremenjača i kapislara.