Arheologija

Grad pećina

U samom kanjonu rijeke Radmančice  nalazi se pećina koju stanovnici sela Radmanci zovu „Pećina Grad ili Jerinina pećina“. Polimski muzej je još 90-tih godina prošlog vijeka rekognoscirao ovaj lokalitet  i 1992. godine izvršio sondažna arheološka istraživanja samog lokaliteta. Potvrđeno je prisustvo fragmenata keramike koja pripada bronzanom dobu i ovom prilikom je pronađena jedna krstasta fibula. Pored ovih pokretnih nalaza uočeni su arhitektonski ostaci kamenog zida  koji je pregrađivao otvor u pećinu u dužini od 15 m.

Ministarstvo kulture Crne Gore je kroz projekat  Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2018.godinu ,obezbijedio sredstva  za arheološka i konzervatorska istraživanja antičkog zida na lokalitetu „Pećina grad“. Nosilac projekta je Opština Petnjica ,a subjekt saradnje je bio Polimski muzej Berane.

U kampanji od 20 radnih dana  istražen je prostor sa spoljašnje i unutrašnje strane zida tako da smo stvorili sliku o pravom izgledu  i na načinu izrade ovih arhitektonskih ostataka . Zid je debljine 1,60 m i zatvara ulaz u pećinu u dužini od 14,30 m. Zid je rađen od kamenih blokova ,obrađenih sa jedne strane i slagani  pravilne redove,povezani krečnim malterom .Od pokretnog materijala pronađeni su vrhovi strijela,bronzani novčići,gvozdene alatke i fragmenti posuda. Dakle ,pored materijala iz bronzanog doba na lokalitetu Pećina grad imamo i materijal koji datira iz III i IV vijeka nove ere.

Nakon izvedenih arheoloških i konzervatorskih istraživanja u pripremi je konzervatorski projekat,nakon čega slijedi primjena konzervatorskih mjera na arhitektonskim ostacima zida na lokalitetu Pećina grad.

       Krstasta fibula iz 1992.godine                               Izgled lokaliteta nakon arheoloških istraživanja

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *