Etnološka zbirka

Kako su izgledali, šta su oblačili i kako su živjeli stanovnici Polimlja kroz istoriju najbolje ilustruju predmeti iz bogate etnografske zbirke. Naročito su zanimljive narodne nošnje na čijim detaljima se najbolje vidi preplitanje kulturnih uticaja različitih etničkih grupa Polimlja.

Vitrina 31

Narodne nošnje: crnogorska gradska – muška i ženska; crnogorska seoska – muška i ženska; muslimanska – muška i ženska; malisorska; raška nošnja, iz 1845. godine – najstariji eksponat etnografske zbirke.
Predmeti za svakodnevnu upotrebu: stap za pravljenje masla, samovar (čajnik), mangal (za držanje žara kojim se griju prostorije), kaca za mlijeko, bure.

Vitrina 32

Ženski nakit
Tepeluci (stavljani na čelo nevjestama), đerdan, narukvice.
Pafte (ukrasi za pojas), narukvice, prstenje.
Mehanička preslica.

Vitrina 33

Muški nakit
Veliki i mali čibuci (za pušenje), sat (izrađen u Londonu);
Kubura (oružje se smatralo dijelom muškog ukrasa) i dva mala čibuka.

Vitrina 34

Apotekarska vaga, mesingane posude, fildžani, oke za mjerenje, kantar.

Vitrina 35

Drveno posuđe za svakodnevnu upotrebu: posuda sa lijevkom (za kajmak), bure, posude (za so, šećer i kafu), pržulin za kafu, avan sa tučkom, sač.

Vitrina 36

Gleđosane posude za šećer i kafu, za vino, posude od keramike.