III faza arheoloških i konzervatorskih istraživanja na lokalitetu Samograd

KomentarArheologija, Konzervacija

 Programom zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2018. godinu, od strane Ministarstva kulture Crne Gore(koje je i obezbijedilo sredstva) ,Polimski muzej Berane je u periodu od 03.08. pa do 03.09.2018.godine sproveo arheološka i konzervatorska istraživanja na lokalitetu Samograd,selo Prijelozi,Opština Bijelo Polje.Ova istraživanja su nastavak kampanja koje  muzej sprovodi već treću godinu za redom na ovom […]

Projekat: “Očuvanje kulturnih pejzaža Albanije i Crne Gore”

KomentarMeđunarodna saradnja

Polimski muzej je vodeći aplikant u realizaciji projekta: “Očuvanje kulturnih pejzaža Albanije i Crne Gore”, finansiranog od strane EU. RRA je partner u Crnoj Gori,  a partneri iz Albanije su EuroPartners Development iz Tirane i Regionalni savjet Skadra.Vrijednost projekta je 404.582 Eura Naziv projekta: Očuvanje kulturnih pejzaža Albanije i Crne Gore Donator: EU – IPA CBC MNE-ALB Vrijednost projekta: 404.582 Eura […]

Grad pećina

KomentarArheologija

U samom kanjonu rijeke Radmančice  nalazi se pećina koju stanovnici sela Radmanci zovu „Pećina Grad ili Jerinina pećina“. Polimski muzej je još 90-tih godina prošlog vijeka rekognoscirao ovaj lokalitet  i 1992. godine izvršio sondažna arheološka istraživanja samog lokaliteta. Potvrđeno je prisustvo fragmenata keramike koja pripada bronzanom dobu i ovom prilikom je pronađena jedna krstasta fibula. […]

Sistematska arheološka istraživanja na praistorijskom lokalitetu „Torine“

KomentarArheologija

Tokom maja mjeseca ove godine ,Polimski muzej je nastavio sistematska arheološka istraživanja na praistorijskom lokalitetu „Torine“ u selu Radmanci ,Opština Petnjica. Naime,nastavljena su istraživanja koja su započeta krajem 2017. godine, a prekinuta su zbog loših vremenskih prilika . Istraživanja je finansiralo Ministarstvo kulture Crne Gore kroz Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2017.godinu. U […]

Polimski muzej pristupačniji za osobe sa invaliditetom

KomentarVijesti

NVO “INVICTUS” počela je realizaciju projekta “Olovkom govorim” kojim će sanitarne prostorije u Polimskom muzeju biti prilagođene osobama sa invaliditetom. Prema riječima predsjednika NVO “INVICTUS” Sretena Lekića, realizacijom projekta dobiće se prvi prilagođen sanitarni prostor – toalet za osobe sa invaliditetom u javnim ustanovama u našem gradu, čime se stvaraju  uslovi da i osobe sa invaliditetom, mogu […]