Ostale zbirke

Pored predmeta iz stalne postavke, veliki je broj onih koji su, zbog nedostatka prostora, iako su i veoma vrijedni i rijetki, nedostupni posjetiocima Muzeja, izuzev prilikom organizovanja posebnih izložbi koje se odnose na određeni vremenski period ili tematiku, kojima mogu biti obuhvaćeni.

U stalnoj postavci Muzeja uopšte nijesu zastupljeni predmeti iz Zbirke fotografija, Numizmatičke, Prirodnjačke i Lapidarne zbirke.

Zbirka fotografija

Jedna od najbrojnijih zbirki u Muzeju. Ima 3.132 predmeta. Tu su fotografije iz 1908. godine sa motivima Berana i manastira Đurđevi Stupovi, zatim one iz perioda između dva svjetska rata, iz Drugog svjetskog rata, kao i iz prve poslijeretne decenije – iz vremena „obnove i izgradnje zemlje“.
Predmeti iz ove zbirke su veoma raznovrsni i svjedoče o skoro svim oblastima i ratnog i mirnodopskog života u Beranama, uglavnom u toku prve polovine 20. vijeka.

Numizmatička zbirka

Osnovana je istovremeno kad i Muzej. Ima 2.488 predmeta. Riječ je, uglavnom, o monetarnim jedinicama iz 19. i 20. vijeka, kao i o rijetkim pojedinačnim monetama iz starijih vremena, kao što su: kovanica Filipa V Makedonskog (221-170. god. p.n.e.), 3 groša Sigmunda III (Poljska) iz 1603. godine, i 1 talir Ferdinanda II (Mađarska) iz 1636. godine.

Prirodnjačka zbirka

Ima, ukupno, 17 predmeta. Uglavnom se radi o biljnim i životinjskim fosilnim ostacima nađenim na prostoru opštine Berane. Predmeti nijesu paleontološki obrađeni te nema pouzdanih podataka o vrsti fosilnih ostataka i njihovoj starosti.
Biljni fosilni ostaci nalaze se na laporastim stijenama u vidu otisaka djelova lišća i stabala viših biljaka različitih vrsta.
Fosilne ostatke životinja predstavljaju okamenjeni djelovi životinjskih skeleta.