Lapidarna zbirka

Pojedini raniji istraživači starina ukazali su na postojanje zanimljivih epigrafskih spomenika i antičke arhitektonske plastike na širem području Berana. Pišući u Lovćenskom odjeku 1925. godine o svom radu na raščišćavanju terena na kom su bili ostaci manastira Šudikove, Dušan Vuksan napominje da je naišao na veliki kvadratni kameni blok po kom su uklesani neobični znaci.
Prilikom probijanja puta Berane-Andrijevica, 1930. godine, u selu Zabrđu, nađen je jedan rimski nadgrobni spomenik, o čemu je, kao i o spomeniku iz sela Lušca, pisao N. Vulić, 1931. godine.
Formiranjem Polimskog muzeja u Beranama, 1955. godine, pristupilo se sistematskom prikupljanju rimske arhitektonske plastike i rimskih nadgrobnih spomenika. Radi se o muzejskim predmetima koji su vezani za arhitekturu jednog vremenskog perioda i način sahranjivanja i jedinstvenog obilježavanja grobnih mjesta. Nadgrobni spomenici su djelo lokalnih majstora koji zadržavaju svoju autentičnost i integritet predstava na kamenu.
Zbirka ima, ukupno, 11 predmeta.