Istorijska zbirka

Vitrina 28

Sablje iz porodičnih kolekcija donošene na poklon Muzeju.

Vitrina 29

Sablja vojvode Gavra Vukovića, ministra inostranih djela Crne Gore od 1889. do 1905. godine, i zastava iz Balkanskih ratova.

Vitrina 30

Vatreno oružje: džeferdari, puške i kubure.