B R S K O V O

Posted KomentarArheologija

B R S K O V O PRVA FAZA ARHEOLOŠKIH I KONZERVATORSKIH ISTRAŽIVANJA JU „Polimski muzej“ – Berane , u periodu od 18.oktobra do 15. novenbra, realizovao je prvu fazu istraživanja, na osnovu odobrenja Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore. U ovom periodu realizovana su istraživanja na istočnom dijelu utvrđenja, a obuhvaćena je zapadna […]

Bijedići-Trnje

Posted KomentarArheologija

Bijedići-Trnje   Selo Bijedići se nalazi na oko 18 kilometara sjeverno od Bijelog Polja a neposredno iznad manastira Voljavca. Do lokaliteta je relativno lako doći, asvaltnim putem koji se od Voljavca odvaja ka selu a potom makadamskim putem (4 km.) kroz selo do ulaza u kanjom Bijedićkog potoka, tačnije izvorištu Voljavačke rijeke. Izgled lokaliteta sa […]

BIHOR-grad

Posted KomentarArheologija

BIHOR-grad          Na desetak kilometara sjeverno od Berana, u selu Bioče, na ušću rijeke Lješnice u Lim, nalazi se stjenovito brdo Gradina na čijem se vrhu nalaze ostaci srednjevjekovnog grada Bihora. Lokalitetu je moguće prići sa južne strane, kosim padinama od sela Zaostra, ili blagim kosama preko poličke zaravni. Danas postoji put koji od Zaostra, […]

Kod Plavskog jezera otkriveno arheološko nalazište

Posted KomentarArheologija

U blizini Plavskog jezerea, na dionici puta koji je u izgradnji od Plava prema Vojnom selu, prije desetak dana otkriveno je arheološko nalazište. Već tri dana arheološki tim Polimskog muzeja iz Berana počeo je sa istraživanjima. Rukovodilac arheološkog tima na zaštitnim arheološkim nalazištima u Ribarskoj ulici Predrag Lutovac je izjavio da preliminarni rezultati ukazuju na […]

Veliko otkriće: Nova Duklja na sjeveru

Posted KomentarArheologija

Na ulazu utvrđenja Samograd u Prilozima kod Bijelog Polja, arheološkim iskopavanjima otkrivena je ranohrišćanska bazilika iz perioda oko 390 godine. Ovo otkriće je plod četrdesetodnevnog istraživanja JU „Polimski muzej  – Berane“, koje predstavlja nastavak istraživanja iz 1988. godine, prema kojima se znalo da na tom području postoje ostaci ranohrišćanskog svetilišta. Prema riječima arhologa Predraga  Lutovca, […]

Katuni bronzanog doba

Posted KomentarArheologija

Arheološki tim Polimskog muzeja iz Berana započeo je sanaciju i zaštitu arheološkog nalazišta Torine u Radmanskoj klisuri, i već u prvim ispitivanjima došao do novih senzacionalnih otkrića. Direktor Polimskog muzeja, arheolog Predrag Lutovac objasnio je da su u tri sonde veličine tri puta četiri metra pronađeni nevjerovatno vrijedni artefakti i takozvani pokretni arheološki materijal, koji […]