III faza arheoloških i konzervatorskih istraživanja na lokalitetu Samograd

Posted KomentarArheologija, Konzervacija

 Programom zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2018. godinu, od strane Ministarstva kulture Crne Gore(koje je i obezbijedilo sredstva) ,Polimski muzej Berane je u periodu od 03.08. pa do 03.09.2018.godine sproveo arheološka i konzervatorska istraživanja na lokalitetu Samograd,selo Prijelozi,Opština Bijelo Polje.Ova istraživanja su nastavak kampanja koje  muzej sprovodi već treću godinu za redom na ovom […]

Grad pećina

Posted KomentarArheologija

U samom kanjonu rijeke Radmančice  nalazi se pećina koju stanovnici sela Radmanci zovu „Pećina Grad ili Jerinina pećina“. Polimski muzej je još 90-tih godina prošlog vijeka rekognoscirao ovaj lokalitet  i 1992. godine izvršio sondažna arheološka istraživanja samog lokaliteta. Potvrđeno je prisustvo fragmenata keramike koja pripada bronzanom dobu i ovom prilikom je pronađena jedna krstasta fibula. […]

Sistematska arheološka istraživanja na praistorijskom lokalitetu „Torine“

Posted KomentarArheologija

Tokom maja mjeseca ove godine ,Polimski muzej je nastavio sistematska arheološka istraživanja na praistorijskom lokalitetu „Torine“ u selu Radmanci ,Opština Petnjica. Naime,nastavljena su istraživanja koja su započeta krajem 2017. godine, a prekinuta su zbog loših vremenskih prilika . Istraživanja je finansiralo Ministarstvo kulture Crne Gore kroz Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2017.godinu. U […]

Posjeta profesora i studenata sa univerziteta Kembridž Polimskom muzeju i Beranama

Posted KomentarArheologija, Međunarodna saradnja, Vijesti

U sklopu tradicionalnog vaskršnjeg putovanja koje odjeljenje za arheologiju univerziteta u Kembridžu organizuje svake godine u jednoj evropskoj zemjlji, profesori i studenti ovog prestižnog univerziteta posjetilu su Crnu Goru i u sklopu posjete boravili su i u Beranama, u subotu 24. marta. Oni su bili u osmodnevnom obilasku Crne Gore, kako bi se bliže upoznali […]

Treća arheološka radionica Polimskog muzeja u sklopu festivala „Otvoreni dani nauke“

Posted KomentarArheologija, Vijesti

Polimski muzej je juče održao treću po redu arheološku radionicu u sklopu festivala  „Otvoreni dani nauke“.Radionica je održana na arheološkom lokalitetu Torine, opština Petnjica. Lokalitet se nalazi u neposrednoj blizini Radmanske klisure, odnosno na izlazu iz kanjona Radmanske rijeke. Riječ je o platou na kom je bivalo sezonsko naselje. Sondažna i sistematska arheološka istraživanja na […]

Arheološka radionica na lokalitetu „Vila Rustika“ u Bistrici

Posted KomentarArheologija, Vijesti

Polimski muzej je juče održao drugu po redu arheološku radionicu u okviru festivala „Otvoreni dani nauke“. Na jučerašnjoj radionici su učestvovali učenici O.Š. Vuk Karadžić iz Bistrice. Radionica je organizovana na arheološkom lokalitetu „Vila Rustika“ u Bistrici,opština Bijelo Polje. Villa Rustika je starorimski izvangradski stambeni kompleks zgrada. Taj skup zgrada bio je središte zemljišnog posjeda. Učenici su imali priliku da […]